Hajpes logotyp

Innovativa försäkrings­lösningar

För Bättre Affärer

Välkommen till Hajpe

Vi utvecklar innovativa försäkringslösningar för att skapa starkare företag och attraktivare medlemsorganisationer för bättre affärer och fler medlemmar!

Vårt mål

Att skapa bättre affärer, starkare företag och medlemsorganisationer genom kundnära och innovativ affärs- och försäkringsutveckling.

Vår idé

Vår idé är att erbjuda företag och medlemsorganisationer unik utveckling av försäkringar, tjänster och kommunikation tydligt förankrad i syfte och behov vilket skapar bättre affärer, för medlemmar och starkare varumärke för våra kunder.

Vår vision

Riktigt bra affärer går att förena med tydligt och aktivt samhällsansvar.

Företag

>HAJPE menar att med de försäkringspremier ni redan betalar går det att få ut mycket mer affärsnytta oavsett om ni är ett litet eller större företag.

Medlems­organisationer

HAJPE ger kraft till medlems- och syftesdrivna organisationer att växa genom lojalare medlemmar och konkurrenskraft för att rekrytera nya medlemmar.

Testa oss idag