Vår filosofi

Kort sammanfattat

Vår affärsidé är att erbjuda företag och organisationer unik utveckling av försäkringar, tjänster och kommunikation tydligt förankrad i syfte och behov vilket skapar bättre affärer och starkare varumärke för våra kunder

HAJPES filosofi är enkel och tydlig. Det styr hur vi vill att du ska uppleva oss, hur våra affärsförslag ser ut och är resultatet av vår kunskap, fantasi och erfarenhet.


Affärer & Försäkringar

Vi gör helt enkelt din affär attraktivare, mer konkurrenskraftig och väldigt kundnära.

Vi menar att allt du gör i ett företag eller organisation är en affär. Oavsett om du har kunder, medlemmar eller brukare är det deras upplevelse och vilja att betala för ditt erbjudande som avgör om du har framgång.

När vi på HAJPE utvecklar ditt erbjudande och dina försäkringar är det alltid med din affär eller idé som utgångspunkt.

Glad arbetande man

Människan

Vi sätter människan i centrum för vår utveckling och vårt erbjudande. För era kunder, medlemmar och medarbetare känns det och gör skillnad.

När vi utvecklar, kommunicerar och säljer våra tjänster sätter vi människan i centrum. Vi förstår upplevelse, känslor, behov och hinder. Vi kommunicerar så att det går att förstå och vi levererar det vi säljer. Vi tänker helt enkelt som era medlemmar och kunder.

Vi kallar det människokunskap.

Lycklig kvinna på stranden

Samhället

Vi tror att riktigt bra affärer för er går att förena med ett tydligt och aktivt samhällsansvar.

Vi menar att näringsliv och medlemsorganisationer tillsammans kan ta ett större ansvar för ett mer hållbart, inkluderande och bättre samhälle. Tillsammans hittar vi vägen dit utan att göra avkall på din affär, konkurrenskraft eller kostnader.

Glada ungdomar ute på stan

Jag vill veta mer om HAJPE