Företag

Välkommen företagare!

HAJPE är en nytänkande försäkringsförmedlare och affärsutvecklingspartner för såväl det lilla som det stora företaget, som vill ha ut mer affärsnytta av sina investeringar i försäkringar.


Finns det mer affärsnytta i era försäkringar?

Som företag har ni försäkringar för medarbetare och verksamhet. Vi på HAJPE menar att med de försäkringspremier ni betalar ska ni ställa höga krav på att försäkringarna bidrar till er egen affär oavsett om ni är ett litet eller ett stort företag.

Affärsnytta för oss på HAJPE är när era försäkringspremier bidrar positivt till er affär, mer nöjda medarbetare och kunder. Kanske också bidrar till att ni kan stärka ert varumärke genom samhällsnytta utan att det kostar er mer.

Vi tänker helt enkelt att försäkring inte bara ska vara skydd och trygghet, utan också affärsnytta. Låt oss få visa vad vi går för genom att först titta på era nuvarande försäkringar och komma med förslag om hur just ni kan få mer affärsnytta ur era försäkringspremier!

Kvinna arbetar på dator

Positiva försäkringar

HAJPE skapar positiv paketering av försäkringar som stöttar företagets affär, ger mer nöjda kunder och medarbetare. Detta gör vi genom att paketera bra försäkringar, nyttiga tjänster och omtanke för era kunder och personal.

Vi gör helt enkelt mer för din verksamhet av det du redan betalar för idag!

Innovativa försäkringar

HAJPE tänker helhet kring er verksamhet, möjlighet och utmaningar. Vi skapa innovativa koncept med en kombination av försäkringar, tjänster och information som ger helt unika mervärden för ert företag.

Vilket i sig ger mer nöjda medarbetare och kunder, det vet vi!

Grym försäkringsservice

HAJPE försäkringsservice sätter en ny standard och ger ditt företag nya möjligheter. Hos HAJPE är det en självklarhet att ni alltid kan nå oss, att ni kan få kunskap och analys utifrån era försäkringar som gör gott för verksamheten. Vi finns aktivt vid er sida såväl när det skett en skada som om när ni vill arbeta proaktivt med risker.

Vill ni designa er egen föräskringsservice för kunder och medarbetare skapar vi bekymmerslöshet och tillgänglighet genom information, kommunikation, tillgänglig service samlad på er egen webb eller i app. Vår kundservice når ni dygnet runt allt profilerat i ert namn.

Vi gör helt enkelt mer och annorlunda för din verksamhet av det du redan betalar för idag!

Varumärke & Omtanke

Vi på HAJPE är övertyga om att riktigt bra affärer och samhällsnytta går hand i hand. Vi tänker på ert varumärke, oavsett om ni är ett litet eller stort företag tittar vi på möjligheten att ett gott syfte. Kanske mer av det ni redan gör eller något bra.

Glad arbetande man

Lite mer konkret om våra tjänster

Vi erbjuder helt unika tjänster var och en för sig eller i en skön kombination av kompetenser och förmågor som skapa mer affärsnytta för er!

Bättre Affärer

Vi skapar idé och syftes unika och anpassade lojalitetskoncept för kunder, medlemmar eller personal som både ger nöjdhet och intäkter.

Vi börjar i just er verksamhetsidé och skapa koncept som antingen stöttar er befintliga affär eller skapar en ny genom kombinationen av tjänster, försäkringar och information. Vi hjälper er gärna att strukturera ett nytt eller optimera ett befintligt program och säkerställer att ditt företag eller organisation följer de riktlinjer som ställts genom nya lagstiftningar.

Case

En lastbilscentral med hög omsättning på chaufförer skapade vi ett ”självfinansierande” program med bra försäkrings och finansiella erbjudande, nyttiga tjänster och omtanke i form av tillgång till ”chaufförsgympa” och hållbara veckomatsedlar allt förpackat i en egenprofilerad app. Nöjdhet med arbetsgivaren och känslan av omtanke är klart mätbar.

Lastbilschaufför

Försäkringsupphandling och placering

Alla företag har försäkringar, det vet vi är viktigt! Men vad styr att vi valt just den försäkringsgivaren eller försäkringsmäklaren vi gjort, priset, servicen, att det är svårt eller en tillfällighet?

Oavsett vad som styrt er så är det viktigt att kravställa era försäkringar och ert försäkringsprogram. Det gör vi både bra och enkelt för er! Vi hjälper er att forma era krav på försäkringsskydd, riskmangemet, försäkringservice, affärsnytta etc i en upphandling. Ni kan sedan fatta bra och välgrundade beslut och underbyggda på våra rekommendationer.

Vi vågar lovar att Ni kommer gilla vårt sätt att skapa affärsnytta och tydlighet kring era försäkringar!

Möte

Riskhantering

I ett samhälle där digitalisering och AI driver utveckling i ett allt snabbare tempo, kartan för företagets risker ritas om i hög hastighet och där sociala medier snabbt kan påverka människa, företag, varumärke är det viktigare än någonsin att arbeta proaktivt med risk. Vi erbjuder såväl riskmanagment som en rad tjänster och försäkringsprodukter för att hantera och undvika skador, anseenderisker, kapning på sociala medier mm.

Ipad

Pension & Förmögenhet

Vi tycker det är viktigt att känna sig trygga med egna och medarbetares pensioner. Vi vill inte att höga avgifter, tomma löfte och felaktiga risker ska påverka en bra pension. Därför hjälper vi till att ge dig kunskap för att fatta rätt beslut. Vi hjälper er med:

  • Säkerställa kostnadseffektiva tjänstepensionslösningar för ägare och personal
  • Rådgivning och förvaltning av nuvarande och tidigare pensioner
  • Gruppförsäkringslösningar
  • Kassaförvaltning, depå med eller utan försäkringsmoment
  • Exitstrategier och förmögenhetsplanering
  • Juridik och skatt
Äldre kvinna som håller i möte

Case

Det lilla måleriföretaget

"Vi är ett litet måleriföretag med några anställda. Vi lät HAJPE se över våra försäkringar. Döm om vår förvåning när vi dels sänkte våra försäkringspremier, rättade till villkoren så att det ger det skydd vi behöver och dessutom kan vi skänka en liten del av premien till något vi tycker är viktigt."

Glada ungdomar ute på stan

Case

Sydsvenskt Åkeri

“Tillsammans med HAJPE har vi tagit kontroll över vårt behov av försäkringar för såväl lastbilar som medarbetare. Vi har idag en uppdaterad portfölj med anpassade försäkringar som ger ett bättre skydd för hela verksamheten. Dessutom skapade HAJPE ett försäkringserbjudande till alla våra medarbetar och deras familj, något som uppskattats mycket.
- en nytänkande, verksamhetsnära och rolig partner att arbeta med.”

Man kör lastbil

Kontakt

Ta kontakt med oss så gör vi en en översyn av din försäkringar och kommer med ideer om hur vi kan öka just din affärsnytta