Våra tjänster

Företag

HAJPE är en nytänkande försäkringsförmedlare och affärsutvecklingspartner för såväl det lilla som det stora företaget, som vill ha ut mer affärsnytta av sina investeringar i försäkringar.

Som företag har ni försäkringar för medarbetare och verksamhet. HAJPE menar att med de försäkringspremier ni redan betalar går det att få ut mycket mer affärs- och samhällsnytta för er oavsett om ni är enmansföretag eller ett stort företag.

Genom nytänkande paketering utifrån er affärsidé, kommunikation och aktivt arbete med era försäkringar kan vi bidra till att era affärer, nöjdare medarbetare eller starkare marknadsposition. Vi tänker helt enkelt flera steg länge än de traditionella försäkringsmäklarna!

Arbetande kvinna framför dator

Medlemsorganisationer

HAJPE är en nytänkande försäkringsmäklare och affärsutvecklingspartner för organisationer som vill få lojalare och flera medlemmar samt stärka sina intäkter!

HAJPE ger kraft till medlems- och syftesdrivna organisationer att växa genom lojalare medlemmar och konkurrenskraft för att rekrytera nya medlemmar.

HAJPE utvecklar innovativa medlemserbjudande utifrån organisationens unika idé och syfte som ger organisationen attraktions- och konkurrenskraft långt utöver standardiserade rabatter och generella erbjudande. Dessutom bygger vi tillsammans en ny intäktsmodell för att skapa resurser för ert syfte.

Människor på konferens som minglar

Testa oss idag